Du Gör Allting Nytt Ellen Vingren

Du Gör Allting Nytt Ellen Vingren

Du Gör Allting Nytt Ellen Vingren

LÅTTEXT (LYRICS)
All ära till Dig, Du som alltid älskat mig
Du kan oss alla utantill, Gud, vi vill alltid vaí med Dig
All ära till Dig, Du som torkar tårarna
Hjälp oss Gud när allt är svårt, se det hopp som är vårt

När vi inte ser det, är det ändå så
När vi inte hör det, är det ändå så

Du, Du gör allting nytt
Du, Du gör allting nytt

All ära till dig, Gud, Du som befriar oss
från lögnerna som fängslar oss
Jesus, vid Ditt kors räddar Du oss
All ära till Dig. Vi har skäl att glädja oss
för vi är körda utan Dig
men Du har valt att bo bland oss

När vi inte ser det är det ändå så
När vi inte hör det är det ändå så
När det inte känns så, så kan vi tro ändå
för Du är Densamme, den vi alltid hoppas på

Du, Du gör allting nytt
Du, Du gör allting nytt
Och ingenting är omöjligt för Du är Gud, vi tror på Dig
Du gör allting nytt

Författare
Ellen Vingren

Copyright
2014 David Songs – David Media AB

You Make Everything New Ellen Vingren
LÅTTEXT (LYRICS)
All glory to You, You always loved me
You can all of us, God, we always want to be with you
All glory to you, you who wipe the tears
Help us God when all is hard, see the hope that is ours

When we do not see it, it’s still so
When we do not hear it, it’s still so

You, you do everything new
You, you do everything new

All glory to you, God, You who deliver us
from the lies that imprison us
Jesus, at your cross, you save us
All glory to you. We have reason to rejoice
because we are driven without you
but you have chosen to live among us

When we do not see it, it’s still so
When we do not hear it, it’s still so
When it does not feel so, then we can believe anyway
because you are the same one we always hope for

You, you do everything new
You, you do everything new
And nothing is impossible because you are God, we believe in you
You make everything new

Author
Ellen Vingren

Copyright
2014 David Songs – David Media AB

Du Gör Allting Nytt Ellen Vingren YouTube Video

Praise God for spiritual nourishment at Sveriges Kristna Radio
Sveriges Kristna Radio Website