Förändringar – Eleonora Lahti

Förändringar - Eleonora Lahti
Photo by Mohamed Nohassi

Förändringar – Eleonora Lahti

Svenska Lyrics

Oooh oohhhohoh ohh
Nananana nanana lalalanana

Vad är det för nytt du ser?
Vad är det för dröm du har
Kan drömmar bli till verklighet?

I livet som du lever nu.
Förändringar som måste ske.
Skala bort och lägga till.
Våga ta på allvar nu.
Tilltal som man får.

Komma vidare, få tilltal ifrån Gud.
Ditt hjärta, ropar ut.
Komma vidare, gå frimodigt fram.
Ja, du längtar, efter förändring.
(Dundun lite piano spel)

Bekvämlighet och fruktan är gissel som vill binda dig.
Vanan vill snabbt kväva dig, flå dig själv till ro.
Men ingen segrar utan stryk
Beslutet blala tvingar dig, ta Guds ord på allvar nu.
Leken tagit slut.

Komma vidare, få tilltal ifrån Gud.
Ditt hjärta, ropar ut.
Komma vidare, gå frimodigt fram.
Ja, du längtar, efter förändring.

Bekvämlighet och fruktan är gissel som vill binda dig, vanan vill pröva dig, slå dig själv till ro
Men ingen segrar utan stryk.
Beslutet fattar fina dig, ta Guds ord på allvar nu.
Leken tagit slut.

Komma vidare, få tilltal ifrån Gud.
Mitt hjärta ropar ut.
Komma vidare, gå frimodigt fram.
Ja, du längtar, efter förändring.

(Komma vidare, få tilltal ifrån Gud.
Mitt hjärta ropar ut.)
Komma vidare, gå frimodigt fram
Ja, du längtar, efter förändring.
(Lite pianospel igen dundun)

Något nytt börjar ske, märker du inte det.
Genom vildmarken, mitt genom öken, går en väg.
Ooh ooohhh ohoh.

English Lyrics

Oooh oohhhohoh ohh
Nananana nanana lalalanana

What’s new you see?
What’s the dream you have?
Can dreams come true?

In the life you live now.
Changes that have to be made.
Scale and add.
Dare to take seriously now.
Addresses that you get.

Come on, get an address from God.
Your heart cries out.
Come on, go boldly.
Yes, you long for change.
(Dundun little piano game)

Convenience and fear is hostage that wants to tie you up.
Vanan wants to quickly choke you, calm yourself.
But nobody wins without strokes
The blala decision forces you to take the word of God seriously now.
The play was over.

Come on, get an address from God.
Your heart cries out.
Come on, go boldly.
Yes, you long for change.

Convenience and fear is hostage that wants to tie you, the habit of trying, calm yourself
But nobody wins without strokes.
The decision makes you feel good, take the word of God seriously now.
The play was over.

Come on, get an address from God.
My heart cries out.
Come on, go boldly.
Yes, you long for change.

(Come on, make an appeal from God.
My heart cries out.)
Come on, go boldly
Yes, you long for change.
(Little piano play again dundun)

Something new begins to happen, you do not notice it.
Through the wilderness, through the desert, a path goes.
Ooh ooohhh ohoh.

Förändringar – Eleonora Lahti on YouTube

Eleonora Lahti Website

Eleonora Lahti Wikipedia

Praise God for spiritual nourishment at Sveriges Kristna Radio
Sveriges Kristna Radio Website