Psaltaren Psalm 91

Psaltaren Psalm 91
Praying hands
1He who dwells in the shelter of the Most High
Will abide in the shadow of the Almighty.
2I will say to the LORD, “My refuge and my fortress,
My God, in whom I trust!”

3For it is He who delivers you from the snare of the trapper
And from the deadly pestilence.

4He will cover you with His pinions,
And under His wings you may seek refuge;
His faithfulness is a shield and bulwark.

5You will not be afraid of the terror by night,
Or of the arrow that flies by day;

6Of the pestilence that stalks in darkness,
Or of the destruction that lays waste at noon.

7A thousand may fall at your side
And ten thousand at your right hand,
But it shall not approach you.

8You will only look on with your eyes
And see the recompense of the wicked.

9For you have made the LORD, my refuge,
Even the Most High, your dwelling place.

10No evil will befall you,
Nor will any plague come near your tent.

11For He will give His angels charge concerning you,
To guard you in all your ways.

12They will bear you up in their hands,
That you do not strike your foot against a stone.

13You will tread upon the lion and cobra,
The young lion and the serpent you will trample down.

14“Because he has loved Me, therefore I will deliver him;
I will set him securely on high, because he has known My name.

15“He will call upon Me, and I will answer him;
I will be with him in trouble;
I will rescue him and honor him.

16“With a long life I will satisfy him
And let him see My salvation.”

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger till Herren : “Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.”

Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten.

Med sina fjädrar täcker han dig,
under hans vingar finner du tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.

Du ska inte frukta nattens fasor,
inte pilen som flyger om dagen,

inte pesten som smyger i mörkret
eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.

Tusen kan falla vid din sida,
tiotusen vid din högra sida,
men dig drabbar det inte.

Du ska bara se det med egna ögon,
bevittna hur de gudlösa får sitt straff.

Du har sagt att Herren är ditt skydd,
du har gjort den Högste till din tillflykt.

Inget ont ska drabba dig,
ingen plåga närma sig din hydda,

för han ska befalla sina änglar
att bevara dig på alla dina vägar.

De ska bära dig på sina händer
så att du inte stöter din fot mot någon sten.

Du ska gå fram över lejon och huggormar,
trampa på unga lejon och drakar.

“Han älskar mig, därför ska jag befria honom,
och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn.

Han ropar till mig och jag svarar honom.
Jag är med honom i nöden,
jag ska rädda honom och ge honom ära.

Jag ska mätta honom med långt liv
och låta honom se min frälsning.”
Psaltaren 91:1‭-‬16