Ulf Christiansson – Helig, Helig, Helig

Ulf Christiansson - Helig, Helig, Helig
Photo by Gift Habeshaw

Helig, helig, helig
Herre Gud allsmäktig.
När den nya dagen gryr
vår lovsång till dig går.
Helig, helig, helig,
nådefull och mäktig,
dig vi tillbedja,
Gud och Fader vår.

Helig, helig, helig,
sjungs helgon alla,
sänka sina gyllne kronor
för din härlighet.
Ned för dig keruber
och serafer falla.
Du var och är
och blir i evighet.

Helig, helig, helig,
hög och otillgänglig
är din glans den klara
som ej syndigt öga ser.
Evig är din nåd,
din kärlek oförgänglig.
Allgod till stoftets barn
du skådar ner.

Helig, helig, helig,
Herre Gud allsmäktig.
Över himlar, jord och hav
ditt herravälde når.
Helig, helig, helig,
nådefull och mäktig.
Dig vi tillbedja,
Gud och Fader vår.

Holy, holy, holy
Lord God Almighty.
When the new day is burrowing
our praise to you goes.
Holy, holy, holy,
gracious and powerful,
you we worship
God and our Father.

Holy, holy, holy,
saint saint all,
lower their golden crowns
for your glory.
Down for you keruber
and seraphim fall.
You are and are
and endures forever.

Holy, holy, holy,
high and inaccessible
is your shine ready?
who does not see a sinful eye.
Eternal is your grace,
your love unavoidable.
All good to the children of the dust
you look down.

Holy, holy, holy,
Lord God Almighty.
Over the sky, earth and sea
Your dominion reaches.
Holy, holy, holy,
gracious and powerful.
You we worship,
God and our Father.

Ulf Christiansson – Helig, Helig, Helig

Helig, Helig, Helig Ulf Christiansson on YouTube

Ulf Christiansson Wikipedia

Ulf Christiansson Website

Praise God for spiritual nourishment at Sveriges Kristna Radio
Sveriges Kristna Radio Website